เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Sansai Sub District Municipality |

 www.sansaimaechan.go.th

การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2566 เปิดอ่าน 194 ครั้ง พิมพ์
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสันทราย ได้จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันทราย เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ในการนี้ นายธนพล เมืองคำ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในประเด็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเน้นย้ำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลัวปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและปพฤมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตภาพกิจกรรม อื่นๆ

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุและนันทนาการ ประจำปี 2567

เมื่อ 11 เมษายน 2567 | อ่าน 4 ครั้ง

กิจกรรม “MOI Waste Bank – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” โดยดำเนินการจัดให้มีการซื้อขายขยะรีไซเคิลของธนาคารขยะ ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันทราย (หนองบัว)

เมื่อ 22 มีนาคม 2567 | อ่าน 12 ครั้ง

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรม "ทักษะเบื้องต้นในการเล่นฟุตบอล"

เมื่อ 19 มีนาคม 2567 | อ่าน 9 ครั้ง

การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสันทราย ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 17 -18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 31 ครั้ง

ผลการดำเนินงานในการลงพื้นที่ RE-X-RAY ของเทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

เมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2567 | อ่าน 36 ครั้ง

การแข่งขันฟุตบอล 6 คน หญ้าเทียมคัพ ครั้งที่ 1 โดยเทศบาลตำบลสันทราย เมื่อวันที่ 20-21 มกราคม 2567 ณ สนามหญ้าเทียมเทศบาลตำบลสันทราย

เมื่อ 22 มกราคม 2567 | อ่าน 55 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลสันทราย : www.sansaimaechan.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น