เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Sansai Sub District Municipality |

 www.sansaimaechan.go.th

การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ประกาศเมื่อ 31 มกราคม 2566 เปิดอ่าน 113 ครั้ง พิมพ์
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลสันทราย ได้จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันทราย เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน ในการนี้ นายธนพล เมืองคำ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย ได้มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานในประเด็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยเน้นย้ำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดในก่อน/ขณะ/หลัวปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและปพฤมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคตภาพกิจกรรม อื่นๆ

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลสันทราย

เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 | อ่าน 21 ครั้ง

การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อ 31 มกราคม 2566 | อ่าน 114 ครั้ง

การติดตามประประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 04 มกราคม 2566 | อ่าน 36 ครั้ง

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วยเทศกาลสำคัญ

เมื่อ 29 ธันวาคม 2565 | อ่าน 37 ครั้ง

โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนข่วงผญ่า (ผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลสันทราย

เมื่อ 29 ธันวาคม 2565 | อ่าน 56 ครั้ง

โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2565 | อ่าน 45 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลสันทราย : www.sansaimaechan.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น