เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Sansai Sub District Municipality |

 www.sansaimaechan.go.th

โครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วยเทศกาลสำคัญ

ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2565 เปิดอ่าน 89 ครั้ง พิมพ์
เทศบาลตำบลสันทราย ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผู้ใหญ้บ้าน และ อปพร. จัดทำโครงการป้องกันอุบัติเหตุและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วยเทศกาลสำคัญ กิจกรรม : จัดบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์หนองบัว ถนนแม่จัน - เชียงแสน หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยมีพิธีเปิดโครงการในวันที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. โดยนายธนพล เมืองคำ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดฯ และได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน และ อปพร. เข้าร่วมพิธีเปิดฯภาพกิจกรรม อื่นๆ

โครงการตลาดชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 4 ครั้ง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 7 ครั้ง

โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อ 28 กันยายน 2566 | อ่าน 3 ครั้ง

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลสันทราย

เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 | อ่าน 45 ครั้ง

การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อ 31 มกราคม 2566 | อ่าน 144 ครั้ง

การติดตามประประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 04 มกราคม 2566 | อ่าน 124 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลสันทราย : www.sansaimaechan.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น