เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Sansai Sub District Municipality |

 www.sansaimaechan.go.th

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลสันทราย

ประกาศเมื่อ 16 มิถุนายน 2566 เปิดอ่าน 44 ครั้ง พิมพ์
16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันทราย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันทรายและประชาคมท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันทราย เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายธนพล เมืองคำ นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย /ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันทราย เป็นประธานในที่ประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาและมีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนท้องถิ่่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 เป็นที่เรียบร้อยแล้วภาพกิจกรรม อื่นๆ

โครงการตลาดชุมชน เพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 4 ครั้ง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2566 | อ่าน 7 ครั้ง

โครงการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เมื่อ 28 กันยายน 2566 | อ่าน 3 ครั้ง

การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลสันทราย

เมื่อ 16 มิถุนายน 2566 | อ่าน 45 ครั้ง

การประชุมเพื่อรับทราบนโยบายและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เมื่อ 31 มกราคม 2566 | อ่าน 144 ครั้ง

การติดตามประประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อ 04 มกราคม 2566 | อ่าน 124 ครั้ง

© 2022 เทศบาลตำบลสันทราย : www.sansaimaechan.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น