เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Sansai Sub District Municipality |

 www.sansaimaechan.go.th

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศเมื่อ 17 เมษายน 2566 เวลา 14.06 น. เปิดอ่าน 47 ครั้ง พิมพ์
เทศบาลตำบลสันทราย ได้จัดทำโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ออกพบปะ ให้บริการ แจ้งข่าวสารทางราชการ และจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการดำเนินงานของเทศบาล และรับทราบปัญหาความความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันทราย เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสันทราย ดังนี้

วันที่ 10 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น. - 12.00 น. หมู่ที่ 1 บ้านสันทราย ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านฯ

วันที่ 22 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น. - 12.00 น. หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม ณ อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านฯ

วันที่ 23 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น. - 12.00 น. หมู่ที่ 4 บ้านเด่น ณ วัดจันตาโลก 

วันที่ 24 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น. - 12.00 น. หมู่ที่ 7 บ้านดง ณ วัดชัยมงคล

วันที่ 27 มีนาคม 2566  เวลา 08.30 น. - 12.00 น. หมู่ที่ 2 บ้านจอมจันทร์ ณ วัดจอมจันทร์

ในการนี้ ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 5 หมู่บ้าน ได้มีการเสนอปัญหาและความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลให้เทศบาลตำบลสันทราย นำไปแก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และเป็นข้อมูลในการการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสันทรายต่อไป รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

May

16

เมื่อวันที่ 16 14:16:00 พฤษภาคม 2566 , เปิดอ่าน 16 ครั้ง


© 2022 เทศบาลตำบลสันทราย : www.sansaimaechan.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น