เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Sansai Sub District Municipality |

 www.sansaimaechan.go.th

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลสันทราย

นายธนพล เมืองคำ
นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย
เบอร์โทร 08-7174-9488
นางสุปราณี มาละดา
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 09-1769-3561
นายทนงศักดิ์ กิตยานุรักษ์
รองนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 08-5714-9096
นายเสกสรร เยาตาทราย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 08-8224-8607
นายสมบูรณ์ อรินต๊ะทราย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เบอร์โทร 08-9759-5119

© 2022 เทศบาลตำบลสันทราย : www.sansaimaechan.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น