เทศบาลตำบลสันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

Sansai Sub District Municipality |

 www.sansaimaechan.go.th

หัวหน้าส่วนราชการ

นางจีรวรรณ อุดมครบ
ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
เบอร์โทร 08-1885-0174
ไม่มีกรอบตำแหน่ง
รองปลัดเทศบาล
นางนนทรส อิ่นคำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทร 08-5031-3102
นางกรณิศ จีมะวงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร 09-9291-5005
นายพฤหัส แก้วหล้า
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร 06-2043-8989
นางสุพัส โชติ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร 08-1672-0370
นางจีรวรรณ อุดมครบ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร 08-1885-0174

© 2022 เทศบาลตำบลสันทราย : www.sansaimaechan.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น